Gevolgen van de Basis GGZ

De invoering van de nieuwe Basis-GGZ heeft, zoals gisteren geschetst, grote gevolgen voor de grote groep hulpvragers die geen ernstige (c.q. psychisch/psychiatrische) klachten heeft, maar die wel degelijk meer hulp nodig hebben om ‘erger te voorkomen’, dan huisarts en Praktijkondersteuner GGZ kunnen bieden.

De reguliere psycholoog met een BIG (Beroepen in de Gezondheidszorg) registratie hanteert vaak een gemiddeld uurtarief van €120. Een sessie van een uur kost daarmee inclusief de verplichte BTW ruim €145,20. Een BIG geregistreerde psycholoog, al dan niet werkzaam binnen de Basis GGZ, mag vanwege de BIG regels niet declareren als Complementaire zorgverlener, die vergoed wordt vanuit de Aanvullende pakketten van de zorgverzekeraars.

Voor degenen die zonder diagnose toch ondersteuning nodig hebben: reguliere BIG psychologen mogen buiten de Basis-GGZ wel zelf particuliere sessies doen, maar deze zijn dan volledig voor rekening van de cliënt én vallen daarmee onder de BTW plicht. Een sessie relatietherapie die vaak 1,5 uur duurt zal dan per sessie gemiddeld € 217,80 kosten ! Uiteraard gaat dit dan niet af van het eigen risico van de cliënt(en).

Hulpverleners werkzaam als Complementaire zorgverlener zijn verplicht aangesloten bij een beroepsvereniging die eisen stelt aan (bij)scholing, intervisie, professionaliteit en registratie. Dit kan gaan om (Hbo of WO) Psychologen, Psychosociaal hulpverleners, Kunstzinnig therapeuten, Counselors etc. Deze beroepsgroep is doorgaans goed geschoold, ervaren, in staat ‘out of the box’ te denken en heeft aanzienlijk meer vrijheid van handelen dan de aan regels, protocollen, diagnoses en budgetten gebonden reguliere GGZ.
Bovendien is de gemiddelde uurprijs van deze zorgverleners ongeveer de helft van de reguliere collega’s.