NIEUW ARTIKEL IN ‘VRIJE OPVOEDKUNST’ (VOK)- SPECIAL: ‘HET JONGE KIND’

Voor de maartuitgave van het kwartaalblad 'Vrije Opvoedkunst' (VOK - www.vrijeopvoedkunst.nl) schreef ik een nieuw artikel. Deze voorjaarsuitgave is een special rond 'het jonge kind'. Dit artikel gaat over de levensfase van 7 tot 14 jaar.

Het artikel 'Ogen die zien' in deze Vrije Opvoedkunst behandelt de verhouding van het kind in deze levensfase tot zijn context. Speciale aandacht gaat uit naar de menselijke kwaliteiten die in het samenspel tussen kind en (geestelijke) omgeving ontwikkeld worden. Vragen hierbij zijn: wat is de betekenis van deze kwaliteiten voor het latere volwassen leven van de mens? Wat kunnen de 'volwassen van nu' doen om de ontwikkeling van het kind in deze fase optimaal te maken? Welke plek nemen de te ontwikkelen kwaliteiten in ten opzichte van het brede perspectief van de mensheidsontwikkeling?

Veel leesplezier !