Gestalt therapie

Gestalt therapie
In mijn werk en studieleven maakte ik mij diverse therapie- en begeleidingstijlen eigen. Als eerste kwam de ‘Gestalt’ benadering. Gestalt-therapie gaat ervan uit dat ieder mens een soort natuurlijke en heel persoonlijke ‘blauwdruk van zichzelf’ in zich draagt, een soort 'bouwplan' van de mens die jij vanuit je diepste wezen worden wilt. Door de verschillende (vaak nare, koude) ervaringen ontwikkel je je als mens zo dat je (soms veel) gaat afwijken van je oorspronkelijke ‘blauwdruk’. Dit doet je diepere zelfbeeld dan in meerdere of mindere mate geweld aan: je raakt jezelf kwijt en dat is meestal een pijnlijke, verwarrende en/of vervreemdende ervaring.

Door in therapie aandacht te geven aan je pijnpunten ontstaat en groeit (zelf)bewustzijn. De pijnpunten verschijnen in je psyche daar waar je 'verschilt van je blauwdruk’. Dit 'verschil met je échte zelf roept emoties/gevoelens, gedachten en (vaak negatief) gedrag op. Vanuit gerichte aandacht die je hier in therapie aan geeft ontstaat wat in Gestalt-therapie ‘gewaarzijn’ wordt genoemd (in Engelse ‘Gestalt taal’: awareness). Je komt erdoor in contact met je ‘blauwdruk’, ofwel met de mens die je in wezen bent. Dit is een krachtige, verlossende en vreugdevolle ervaring. Je voelt  hoe je op natuurlijke wijze ‘terug keert’ naar jouw eigen gezonde manier van zijn en de ontwikkeling die daar vanzelf uit voort vloeit. Jouw positieve zelfbeeld, jouw eigen talenten en krachten komen hiermee sterk in het licht te staan. Gestalt-therapie kent diverse technieken om dit te bereiken.

Ga verder naar Antroposofie >