Gestalt therapie

Gestalt therapie
In mijn werk en studieleven maakte ik mij diverse therapie- en begeleidingsstijlen eigen. Ik startte met de Gestalt-therapeutische benadering die zijn oorsprong al vindt in de jaren 40 van de twintigste eeuw. Gestalt-therapie gaat ervan uit dat ieder mens een heel persoonlijke ‘blauwdruk’ van zichzelf in zich draagt, een oorspronkelijk beeld van de mens die jij vanuit je wezen ten diepste bent. Door verschillende (vaak nare, koude) levenservaringen ontwikkel je je als mens zo dat je (soms veel) gaat afwijken van je oorspronkelijke blauwdruk. Dit doet je diepere zelfbeeld dan in meerdere of mindere mate geweld aan: je raakt jezelf kwijt en dat is meestal een pijnlijke, verwarrende en veelal vervreemdende ervaring.

Door in therapie aandacht te geven aan je pijnpunten ontstaat en groeit (zelf)bewustzijn. De pijnpunten verschijnen in je psyche doordat je verschilt van je blauwdruk. Dit verschil met je échte zelf roept emoties/gevoelens, gedachten en (vaak negatief) gedrag op. Vanuit gerichte aandacht die je hier in therapie aan geeft ontstaat wat in Gestalt-therapie gewaarzijn wordt genoemd (in Engelse ‘Gestalt taal’: awareness). Je komt erdoor in contact met je blauwdruk, ofwel met de mens die je in wezen bent. Dit is een krachtige, verlossende en vreugdevolle ervaring. Je voelt hoe je op organische wijze terugkeert naar jouw eigen gezonde manier van zijn en de ontwikkeling die daar vanzelf bij past. Jouw positieve zelfbeeld, jouw eigen talenten en krachten komen hiermee sterk in het licht te staan. Gestalt-therapie kent diverse technieken om dit te bereiken.

Ga verder naar Antroposofie >