Antroposofie

Ik vind door mijn ervaringen in werk en persoonlijk leven grote herkenning in de visie van de antroposofie. Antroposofie werd begin vorige eeuw geïnitieerd door de Oostenrijkse onderzoeker Rudolf Steiner (1861 – 1925).

Wat mij aanspreekt in de antroposofie is dat zij de kern van ons mens-zijn herkent in ons van oorsprong geestelijke wezen. Samen maken we op aarde een groots proces van gedeelde én individuele ontwikkeling door middels het 'mens worden'. Hiertoe biedt ons aardeleven een scala aan mogelijkheden. Ons wezen leeft afwisselend in het stoffelijke aardse en in de onstoffelijke geestelijke wereld. Terugkerend in een aardeleven zijn we telkens weer ‘een nieuwe speler’. We komen terug in een nieuwe unieke persoonlijkheid met een eigen innerlijke belevingswereld in onze ziel/psyche. Ons aardeleven brengt ons vervolgens in contact met een bij onze ontwikkeling passende verzameling van mensen en situaties waaraan we nauw verbonden zijn. Zo kent ieder aardeleven, iedere tijd, geheel eigen ontwikkel kansen die telkens bijdragen aan een nieuw aspect van ons mens-zijn. In onze tijd is daarbij een hoofdthema het vinden van balans tussen als individu op onszelf staan en toch de verbondenheid van alles en iedereen ervaren én leven.

Een grote uitdaging
De antroposofie wil haar kennis in de eerste plaats praktisch maken in het dagelijkse leven. Daarbij richt zij haar aandacht op de geestelijke (morele) krachten die met eigen wetmatigheden achter de natuurwetten werkzaam zijn. Deze getuigen van een onvoorstelbare wijsheid en intelligentie. Haar krachten weven door alles wat zintuiglijk waarneembaar is in ons dagelijkse leven; meestal zo dichtbij dat we eroverheen kijken. Wanneer wij ons gaan openstellen en weer in verwondering komen, helpt dit ons om het werk van deze intelligente krachten in het leven te gaan herkennen. Zij toont zich bijvoorbeeld in de diversiteit en groeikracht van de natuur, maar ook in de gebeurtenissen op ons levenspad, die ons juist daar brengen waar we ten diepste uitgedaagd worden. De uitdaging ligt dan niet in de individuele prestatie, maar in het waarlijk (mede)mens worden.

Deze visie biedt mij in mijn psychologische werk met cliënten de mogelijkheid om anders te kijken: vraagstukken en problemen die ogenschijnlijk onrechtvaardig zijn en een enorme druk op ons leggen, kunnen vanuit deze invalshoek begrepen worden, aanvaard én benut als werkmateriaal. Hierin de wijsheid herkennen geeft een gevoel van dankbaarheid. Dit helpt je om dicht bij jezelf en je eigen zin(geving) te komen.

< ga terug naar Gestalt therapie

Guido Smeding - www.guidosmeding.nl