Aanbod

Voor wie ?
– Smeding Psychologie in Verbinding – biedt psychologische therapie/hulpverlening, relatietherapie, (EMDR)therapie, en maatwerk re-integratiebegeleiding aan iedereen die hulp, therapie, begeleiding en ondersteuning zoekt.
Mijn opdrachtgevers zijn ook wel bedrijven, arbodiensten en organisaties (soms overheid). Het werkgebied is de regio Stedendriekhoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen)/ Arnhem, maar cliënten komen eveneens van buiten deze regio.

Wanneer Therapie/Hulpverlening/Ondersteuning ?
Ieder gezond mens wordt in zijn/haar leven af en toe, maar soms ook langdurig geconfronteerd met intense, lastige, angstige en/of pijnlijke vraagstukken en terugkerende thema’s. Dit is volstrekt normaal.
‘Vraagstukken’ kunnen echter veranderen in ‘problemen’, waar je aan lijdt en die je functioneren flink hinderen. Dit kan reden zijn om professionele hulp te zoeken.
Aanleidingen voor psychische klachten zijn heel divers. Ze kunnen o.a. ontstaan door lastige, pijnlijke, bedreigende en/of angstige gebeurtenissen/situaties, door verstoringen in de verhouding tot je omgeving/relatie(s), door verlies van werk, Burn Out, of gewoonweg doordat je toe bent aan verandering.
Zie ook:  https://www.therapiepsycholoog.com › psycholoog-zutphen
https://www.angstfobietherapie.com/psycholoog-zutphen

Hoe pakken we het aan?
Hoe therapie of begeleiding gaat is vooral afhankelijk van jouw (hulp)vraag, je persoonlijkheid en/of situatie. Samen kijken we naar jouw (hulp)vraag en kiezen dan de meest bij jou passende therapievorm. Therapie brengt meestal veel beweging en vooruitgang. Voor mij is het daarbij belangrijk om praktisch en duidelijk te werken; je ervaart dan waar het knelpunt zit en je gaat zien ‘dat je er ook zelf iets mee kunt’. Dit helpt je om in het dagelijks leven verder te kunnen en sterker te staan.

Ik bied de volgende werkvormen:

Psychologische sessies: individueel
Middels gesprekstechnieken en (ook lichaamsgerichte) oefeningen verkennen wij zowel jouw vraag als jezelf. Het accent ligt op ‘aan den lijve’ ervaren waar je kernpunt(en) ligt, hoe je jezelf beter kunt begrijpen en hoe je eigen handvatten voor verandering vindt. Belangrijk zijn reflectie, beeld vormen van je eigen thema’s, aandacht voor je levensverhaal, psycho-educatie en je communicatiestijl. Ik werk met een combinatie van therapie soorten w.o. Gestalt-therapie, cognitieve therapie en EMDR (zie verder). Naast de sessies is er meestal huiswerk, zodat je de ervaringen en inzichten uit de therapie ook ‘verankert’ in je dagelijkse leven.

Relatietherapie
Het welzijn van een relatie is minder vanzelfsprekend dan we vaak denken. Dit blijkt wel uit het hedendaagse feit dat de partnerrelatie niet langer de duurzame basis is die we ‘vroeger’ kenden: zo’n 40% van de relaties strandt na korte of langere tijd.
Mijn ervaring is dat de kwaliteit van de partnerrelatie een grote sprong vooruit kan maken door aandacht te geven aan een aantal logische punten:

– een relatie bestaat alleen in het begin ‘vanzelf’. Na enige tijd zijn veel relaties als een plant die niet genoeg water, voeding, licht en grond krijgt. Een partnerrelatie heeft bewuste zorg nodig. Aandacht waarin je ‘de ander’ weer als (aantrekkelijke) persoon ‘terug kunt vinden’, ook naast/met een gezinsleven en werkkring.
– niet alleen menselijke verschillen, maar ook man-vrouw verschillen hebben gerichte aandacht en begrip nodig, waarna ze constructief kunnen zijn.
– veel mensen hebben weinig contact met hun échte behoeften en gevoelens. Bovendien is er weinig kennis over welke rol de partner in het vervullen van behoeften kan spelen. Partners begrijpen elkaar vaak niet goed, waardoor (teleurgestelde en/of te hoge) verwachtingen een obstakel worden.
– in communicatie gaat veel mis: door vermijding, kritiek uiten en verwijten verwijderen jij en je partner van elkaar. Respectvolle en vrijlatende communicatie is goed te leren en werkt tussen partners heel uitnodigend: je gaat ‘de mens in elkaar weer zien’, begrijpen en ontmoeten.
– iedere relatie is ‘het speelveld’ waarin pijnpunten uit het verleden (vaak jullie jeugd) ‘perfect op elkaar inspelen’. Als je gaat zien ‘hoe het werkt’ kunnen jij en je partner elkaar gaan begrijpen en steunen. Je wordt dan weer verantwoordelijk voor je eigen levensgeluk, wat veel druk bij elkaar weghaalt en wederzijdse welwillendheid terug brengt.

In grote lijnen zijn dit de aandachtsgebieden die in relatietherapie aan de orde komen omdat hier ‘veel winst op te behalen valt’. Voorwaarde voor het slagen van relatietherapie is dat je allebei ‘ja’ zegt tegen jullie relatie en dat je bereid bent om je ervoor in te spannen.
Zie ook: https://www.relatietherapeuten.net/relatietherapie-zutphen

EMDR therapie
Waar traumatische ervaringen en/of angsten je functioneren hinderen, is EMDR vaak een snelle en effectieve aanpak. EMDR is de afkorting van ‘Eye Movement Desensitisation and Reprocessing’. Er zijn verschillende theorieën over hoe EMDR werkt, maar het principe berust op het in de beleving oproepen van een nare gebeurtenis, waarna verwerking gebeurt middels oogbewegingen, ofwel ‘tikjes’ door een koptelefoon of fysiek op knieën of schouders afwisselend links en rechts aan te raken. Op internet is veel info over EMDR te vinden.

Zie ook: https://www.emdrtherapie.net/psycholoog-emdr-therapeut-zutphen-guido-smeding

Re-integratie Begeleiding/ OutplacementTrajecten
Wanneer je door ziekte of Burn Out langere tijd niet werkt, is terugkeer in werk meestal verre van vanzelfsprekend. Zeker wanneer de oorzaken van ziekte in je werk of de verhouding daartoe liggen, is bewuste aandacht voor stapsgewijze terugkeer noodzakelijk. Dan kan een re-integratietraject van toepassing zijn. De werkgever moet hiertoe opdracht geven. Een traject biedt je begeleiding met kennis van zaken van proces en regelgeving, die je in vertrouwen helpt in het op verantwoorde wijze terugkeren in (je) werk. Daarnaast krijg je steun in de situatie met je werkgever, de bedrijfsarts, of instanties zoals UWV. Wanneer terugkeer in eigen werk niet meer mogelijk/passend blijkt (een bevoegd arbeidsdeskundige dient dit vast te stellen), is ‘Spoor 2’ of een Outplacement traject van toepassing. De werkgever heeft dan de plicht om mee te helpen werk bij een andere werkgever te vinden. Dergelijke trajecten vragen vaak, wanneer er een medische kant aan zit, om een nauw samenspel met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts bepaalt waar de grens van je mogelijkheden ligt. Soms is samenwerking met een arbeidsdeskundige eveneens van toepassing.

Coaching
Coaching is vooral van toepassing wanneer je een specifiek doelt wilt bereiken. Denk aan het ontwikkelen van vaardigheden, het voorbereiden op een andere werksoort, het beter omgaan met aspecten van werk of relatie(s). Coaching maakt helder wat je wilt en hoe. Het is een methode die veel structuur biedt, die je bewust maakt van jouw eigen vermogens om je doel te bereiken. Maar ook hoe om te gaan met de obstakels die je daarbij tegen komt. Coaching helpt je stappen concreet te maken en te realiseren.

Guido Smeding – https://guidosmeding.nl