Visie

Psychologie en Therapie
Psychologie gaat over de eigenschappen en de vraagstukken van de psyche, een oud Grieks woord voor Ziel. De moderne psychologie baseert haar kennis van de psyche noodgedwongen op waarnemingen van ‘de buitenkant’. Zij kijkt naar het gedrag van mensen, naar wat mensen zelf zeggen over de ervaringen van hun ziel, maar ook kijkt men naar neuropsychologisch en neurobiologisch onderzoek (van hersenen en zenuwstelsel).

Ons -ik-, onze ziel en het daarbij behorende bewustzijn en vermogen om te ervaren zijn het meest belangrijke in ons leven. Tegelijk is dit alles niet stoffelijk en daarom zelfs met moderne technieken niet waarneembaar of meetbaar. Toch is het de oorsprong van al onze gedragingen en ervaringen. Door dit onstoffelijke, onmeetbare deel van onszelf kunnen wij functioneren. Omdat het veel voor komt dat mensen ‘zich psychisch niet goed voelen’ ontwikkelde de psychologie een beeld van hoe de psyche werkt en wat hulpverleners ‘er aan kunnen doen’ om de persoon zich goed/beter te laten voelen: Therapie.

Er is een scala aan therapeutische benaderingen en men deed/doet veel onderzoek naar ‘of en hoe het helpt’. Zo ontdekte men dat de kwaliteit van de relatie met de hulpverlener, het vertrouwen in hem/haar, met zeker met 50% het belangrijkste element is dat het succes van therapie bepaalt. Daarnaast komt slechts zo’n 15% van het behandelsucces voor rekening van de therapeutische techniek/methode! Verder blijken de eerste 3 sessies cruciaal te zijn voor het slagen van de behandeling. Wat hier aan verbeteringen lukt, is bepalend voor het eindresultaat.

Guido Smeding – https://guidosmeding.nl