Visie

Psychologie en Therapie
Psychologie gaat over de eigenschappen en de vraagstukken van de psyche, een oud Grieks woord voor Ziel. De moderne psychologie baseert haar kennis van de psyche noodgedwongen op waarnemingen van ‘de buitenkant’. Zij kijkt naar het gedrag van mensen, naar wat mensen zelf zeggen over de ervaringen van hun ziel, maar ook kijkt men naar neuropsychologisch en neurobiologisch onderzoek (van hersenen en zenuwstelsel).
Ons -ik- en onze ziel zijn echter als meest wezenlijke kernen in ons onstoffelijk. Ze zijn daarom niet ‘van de binnenkant’ waarneembaar of meetbaar. Toch zijn zij de oorsprong van al onze gedragingen en ervaringen. In dit onstoffelijke, onmeetbare stuk van ons, vindt het grootste deel van ons functioneren zijn oorzaak. Omdat het veel voor komt dat mensen ‘zich psychisch niet goed voelen’ ontwikkelde de psychologie een beeld van hoe de psyche werkt en wat hulpverleners ‘er aan kunnen doen’ om de persoon zich goed/beter te laten voelen: Therapie.

Er is een scala aan therapeutische benaderingen en men deed/doet veel onderzoek naar ‘of en hoe het helpt’. Zo ontdekte men dat de kwaliteit van de relatie met de hulpverlener, het vertrouwen in hem/haar, met ongeveer 50% de belangrijkste ‘beheersbare’ factor is die het succes van de therapie bepaalt. Daarnaast komt slechts zo’n 15% van het behandelsucces voor rekening van de therapeutische techniek/methode! Verder blijken de eerste 3 sessies cruciaal te zijn voor het slagen van de behandeling. Wat hier aan verbeteringen lukt, is bepalend voor het eindresultaat.

Guido Smeding – https://guidosmeding.nl