Verbindingen in beweging en balans

De meest belangrijke verbinding die een mens in zijn leven opbouwt is de verbinding aan zichzelf, oftewel het contact met jezelf in het ‘hier-en-nu’. Want alleen in het eigen innerlijk, wat altijd in hier-en-nu leeft en ervaart, is het kompas te vinden waarmee een persoonlijk passende koers te herkennen is. Hoe sterk deze verbinding aan jezelf is wordt vooral bepaald door de combinatie van je persoonlijke aanleg en je vroege jeugdervaringen. Maar ook indringende latere ervaringen zijn voor de kracht en kwaliteit ervan van grote invloed.

De verbinding aan onszelf en het beeld van wie wij zijn ontstaan in wisselwerking met de omgeving, te beginnen bij onze ouders. Ons zelfbeeld en de gevoelsmatige verbinding daaraan, onderhouden we én bouwen we verder uit in een voortdurend samenspel met anderen en met onze leefomgeving. Onze autonomie ontstaat met het gezond doorlopen van de verschillende levensfasen. Je vormt in elk opzicht een standpunt; jouw eigen wijze van in het leven staan. Dit is een van de belangrijkste kenmerken van persoonlijke volwassenheid. Deze toestand is echter beslist geen eindpunt, maar biedt de mogelijkheid om een leven lang persoonlijke ontwikkeling door te maken.

Guido Smeding – https://guidosmeding.nl