2 nieuwe artikelen in ‘Vrije Opvoedkunst’ (VOK)- special: ‘Het kleine kind’

De novemberuitgave van het kwartaalblad ‘Vrije Opvoedkunst‘ (VOK – www.vrijeopvoedkunst.nl) brengt 2 nieuwe artikelen van mijn hand. Deze herfstuitgave is een special rond ‘het kleine kind‘. Beide artikelen sluiten aan op dit thema.

Het eerste artikel in deze Vrije Opvoedkunst met als titel: ‘Presteren; ‘Winners en Losers’‘, verwoord mijn visie op de ontwikkeling van het kind als ‘jonge mens in de prestatiecultuur’. De invalshoek is de hedendaagse menselijke psyche en schetst de invloed van de ziel als belevings- en ervaringsgebied.
Centrale vragen hierbij zijn: ‘wat is de achtergrond van onze competitiedrang?’, ‘wat betekent dit voor de sociaal-morele ontwikkeling van mens en maatschappij?’, ‘wat vraagt deze tijdgeest van ons?’.

Het tweede artikel heeft als titel: ‘Het jonge kind als (op)gave‘. Hier kijk ik naar het fenomeen van ‘het krijgen van een kind’ en de betekenis voor zowel ouders als maatschappij in de context van de huidige tijd.
Vanuit het standpunt van ‘het lot’ behandel ik de vragen: Wat betekenen de ontwikkelingen binnen onze cultuur van ‘individuatie’ met voor de relatie van ouders en kind? Welk menselijk ontwikkelthema is hierbij te herkennen? Hoe kunnen we hier als ouders/volwassenen mee om gaan?

Veel leesplezier !